Bezpečnost informačních technologií

Navazující magisterské studium

Bezpečnost informačních technologií

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2018/2019 (zahájení: jaro 2019)

Fakulta informatiky Informatika prezenční,  čeština čeština