Cíle studijního programu

Cílem studia v doktorském studijním programu Farmaceutická technologie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání prohloubit vzdělání studenta se zaměřením na farmaceutickou technologii z pohledu vědecké a výzkumné činnosti orientované do oblasti technologie léku a její aplikaci na další vědní oblasti. Cílem studia je dále rozvíjet schopnosti tvůrčí činnosti studenta, publikace výsledků ve vědeckých časopisech, sepsání a obhajoba disertační práce a složení státní doktorské zkoušky.

Konečným cílem je připravit absolventa k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybrané oblasti výzkumu zaměřeného na farmaceutickou technologii.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v doktorském studijním programu Farmaceutická technologie je v návaznosti na pregraduální vzdělávání prohloubit vzdělání studenta se zaměřením na farmaceutickou technologii z pohledu vědecké a výzkumné činnosti orientované do oblasti technologie léku a její aplikaci na další vědní oblasti. Cílem studia je dále rozvíjet schopnosti tvůrčí činnosti studenta, publikace výsledků ve vědeckých časopisech, sepsání a obhajoba disertační práce a složení státní doktorské zkoušky.

  Konečným cílem je připravit absolventa k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybrané oblasti výzkumu zaměřeného na farmaceutickou technologii.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ve výzkumné praxi samostatně aplikovat znalosti výzkumných metod využívaných v oblasti Farmaceutická technologie
  • ve výzkumné praxi systematicky aplikovat znalost teorií farmaceutické technologie a konceptů konstituujících rámec vědění vymezený tématem absolventovy disertační práce
  • napsat a v uznávaných akademických recenzovaných periodicích publikovat původní vědecké studie
  • samostatně vzhledem k odborné i široké veřejnosti komunikovat odborná témata a závěry vlastního výzkumu ve světovém jazyce, např. prezentovat je na konferencích
  • individuální i týmové výzkumné a analytické práce v domácím i mezinárodním prostředí
  • samostatně vést výuku předmětů na úrovni magisterského programu Farmacie nebo v programu příbuzném
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu se nejčastěji uplatňují jako vědečtí pracovníci ve výzkumných a vývojových laboratořích farmaceutického průmyslu, zdravotnických zařízení, výzkumných organizací, akademie věd, v řídících orgánech zdravotnictví, managementu lokálních i nadnárodních farmaceutických společností, či jako vysokoškolští učitelé s možností další vědecko-pedagogické kvalifikace.

Základní údaje

Zkratka
PH_FT
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

18
počet aktivních studentů

Farmaceutická fakulta
Program zajišťuje