SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ and Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed (3D Biomechanical Analysis of Forward Somersault). Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, 2012, 2, p. 60-71, 11 pp. ISSN 1338-1601.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 3D biomechanická analýza přemetu vpřed
Name (in English) 3D Biomechanical Analysis of Forward Somersault
Authors SEBERA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michaela KUBECOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka SVOBODOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr HEDBÁVNÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Physiotherapia Slovaca, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, 1338-1601.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00061322
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) přemet vpřed; 3D biomechanická analýza; SIMI; mikrofáze
Keywords in English Forward Somersault; 3D Biomechanical Analysis; SIMI; microphase
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D., učo 32807. Changed: 18/4/2013 00:26.
Abstract
Příspěvek seznamuje s 3D biomechanickou analýzou přemetu vpřed. V teoretické části se zabývá obecně gymnastikou, biomechanikou a přemetem vpřed. Praktická část analyzuje jednotlivé fáze přemetu vpřed pomocí programu SIMI. Rozebírá provedení přemetu vpřed v podání tří cvičenců. Je zde souhrn měření, tabulek a grafů jednotlivých fází přemetu vpřed. Výsledkem je srovnání těchto tří cvičenců. Práce nás seznamuje s chybami a možnými nápravami pro správné provedení cviku.
Abstract (in English)
This article introduces the biomechanical analysis of forward somersault. The theoretical part deals with general gymnastics, biomechanics and forward somersault. The practical part analyzes the different phases of forward somersault and using software SIMI. It discusses the implementation of forward somersault in the administration of three gymnasts. There is a summary of measurement, tables and charts of the various phases of forward somersault. The result is the comparison of these three gymnasts. The work introduces us with the potential errors and axles for correct performance of forward.
PrintDisplayed: 21/3/2023 09:59