VLK, Daniel, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch MORNSTEIN and Jaroslav ŠTĚRBA. Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu (Optimed - Optimized Teaching in General Medicine: Contribution of the Department of Biophysics to the Project). In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu
Name in Czech Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu
Name (in English) Optimed - Optimized Teaching in General Medicine: Contribution of the Department of Biophysics to the Project
Authors VLK, Daniel, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch MORNSTEIN and Jaroslav ŠTĚRBA.
Edition XXXV. Dny lékařské biofyziky, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10610 Biophysics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-244-3125-3
Keywords (in Czech) optimed; biofyzika; didaktické metody
Keywords in English optimed; biophysics; didactic methods
Changed by Changed by: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Changed: 17/10/2012 21:51.
Abstract
Stručné představení role Ústavu biofyziky v projektu standardizace a optimalizace studie na LF MU - Optimed
PrintDisplayed: 18/4/2021 17:52