PRZYBYLSKI, Michal. Polský stát ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám v letech 1945–2010. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 127-135. ISBN 978-80-210-5906-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Polský stát ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám v letech 1945–2010
Název anglicky The Polish state´s relationship to the national and ethnic minorities from 1945 to 2010
Autoři PRZYBYLSKI, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Česká polonistika: nové výzvy, nová témata, od s. 127-135, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00061507
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5906-1
Klíčová slova česky Polsko; národnostní menšiny; etnické menšiny; menšinová práva
Klíčová slova anglicky Poland; national minorities; ethnic minorities; rights of minorities
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski, učo 53241. Změněno: 18. 4. 2015 22:03.
Anotace
Příspěvek zdůrazňuje neplatnost stereotypu Polska jako národnostně a etnicky jednolitého státu. Je pravdou, že obyvatelstvo Polska bylo v důsledku radikální změny hranic po 2. světové válce a následných migrací jedním z etnicky nejvíce homogenních na světě, nicméně národnostní a etnické menšiny přesto představují asi 1,5 % (podle údajů z oficiálního sčítání) až 3 % (podle odhadu) celé populace. Autor se pokouší definovat sedm základních etap ve vývoji postoje polského státu k národnostním a etnickým menšinám po roce 1945. Připomenuty jsou i vybrané právní předpisy, které upravují menšinovou problematiku.
Anotace anglicky
The aim of the contribution is to reflect the stereotype of Poland as a uniform country as far as its nationality is concerned. It is a fact that the population of Poland became one of the most ethnically homogeneous in the world as a result of the radically altered borders after World War II and the subsequent migrations, however, the national and ethnic minorities constitute about 1,5 % (according to the census data) to 3 % (estimated) of the general population. The author attempts to define 7 basic periods in the development of the Polish state's relationship to the national and ethnic minorities after 1945. Selected regulations referring to the rights of minorities are also included and discussed.
VytisknoutZobrazeno: 21. 6. 2024 11:44