HYÁNEK, Vladimír. Neexistující sektor? Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2012, neuveden, č. 4, s. 4-22, 18 s. ISSN 1801-7118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neexistující sektor?
Název česky Neexistující sektor?
Název anglicky Non-existing sector?
Autoři HYÁNEK, Vladimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Scientia et Societas, Praha, NC Publishing, 2012, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061853
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky neziskový sektor, nerozdělování zisku
Klíčová slova anglicky nonprofit sector;non-profit distribution
Změnil Změnil: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., učo 1953. Změněno: 5. 2. 2013 12:28.
Anotace
Na základě analýzy vybraných teorií neziskových organizací autor polemizuje s podstatou pojmu neziskový sektor, zpochybňuje jeho tradiční pojímání a vyvozuje závěry a doporučení pro veřejné politiky zaměřující se na to, co bývá dnes jako neziskový sektor a nezisková organizace označováno. Významným stavebním kamenem analýzy je kritika zažitých přístupů k vymezení neziskové organizace a neziskového sektoru a jejich vzájemná komparace, stejně jako konfrontace s realitou. Zkoumání je podrobena především tzv. nondistribution constraint, tedy podmínka nerozdělování zisku, její možné podoby, ale především možnosti její aplikace, vynutitelnost a konečně i implikace pro chování neziskových organizací. Na základě této analýzy teoretického rámce fenoménu neziskovosti se autor snaží zhodnotit (i)racionalitu politik formulovaných především či výlučně na základě „neziskového charakteru“ organizace.
Anotace anglicky
On the basis of the selected non-profit organization theories analysis author argues the essence of the non-profit sector; he impugns its traditional conception and articulates some recommendations for the public policies towards the non-profit sector as a whole. The starting point of this analysis is the critical approach to prevailing economic non-profit theories, as well as the comparison of those theories and the confrontation with the non-profit reality. The non-distribution constraint is deeply examined and possible application, enforceability and implications are being analysed. Author aspires after evaluation of the (i)rationality of the public policies formulated exclusively on the basis of the “non-profit status” of the organization.
Návaznosti
MUNI/A/0983/2011, interní kód MUNázev: Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí
Investor: Masarykova univerzita, Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 22:59