KALOUDA, František. POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ (CLAIM PAID AND PARAMETERS OF THE GENERALIZED SOURCE OF FUNDING). In doc. Ing. Veronika PIOVARČIOVÁ, PhD., Ing. Peter MARKO, PhD. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012. Bratislava: Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. p. 1-10. ISBN 978-80-225-3428-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Name in Czech POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Name (in English) CLAIM PAID AND PARAMETERS OF THE GENERALIZED SOURCE OF FUNDING
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Vývojové trendy v poisťovníctve 2012, p. 1-10, 10 pp. 2012.
Publisher Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061880
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-225-3428-4
Keywords (in Czech) pojistné plnění-parametry-srovnání
Keywords in English claim paid-parameters-comparison
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 27/3/2013 12:58.
Abstract
Příspěvek je věnován problematice hodnocení pojistného plnění jako zdroje financování podnikatelských aktivit. Navazuje na studie provedené v minulosti a konstatuje současný stav, kdy pojistné plnění se v odborné literatuře hlavního proudu teorie firemních financí jako zdroj financování prakticky nevyskytuje. Příspěvek analyzuje klíčové faktory, které prameny v charakteristikách zdrojů financovaní používají a hodnotí míru, v jaké jim pojistné plnění vyhovuje. Srovnává také vybrané zdroje financování s pojistným plněním i co do jejich objemu (velikost zdroje). Všechna aplikovaná kritéria podporují stanovisko, že není důvod ignorovat pojistné plnění jako zdroj financování podnikatelských aktivit.
Abstract (in English)
Paper discusses the evaluation of the claim paid as a source of financing of business activities. It builds on studies conducted in the past and notes the current situation in which claim paid is in the literature of mainstream theory of corporate finance as a source of financing practically absent. The paper analyzes the key factors in the characteristics of the sources of funding sources used and assess the extent to which the claim paid suits them. It compares the selected sources of funding to the claim paid as well as to the volume (size of source). All criteria applied supported the wiev that there is not reason to ignore the claim paid as a source of financing of business activities.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc   File version Kalouda, F. 13/11/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc?info
Uploaded/Created
Tue 13/11/2012 10:24

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Attributes
 

12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
File type
Word (application/msword)
Size
170,5 KB
Hash md5
c4044034df96060103d3d497565778fe
Uploaded/Created
Tue 13/11/2012 10:24

12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
27,1 KB
Hash md5
470c58daf73016bdcd57b32c88c8c418
Uploaded/Created
Tue 13/11/2012 10:26

12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
280,9 KB
Hash md5
7b4ff9e751911a482cacdd5cf2f3fc0a
Uploaded/Created
Tue 13/11/2012 10:26
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26/11/2022 10:32