Information System of Masaryk University 

Query Language for Complex Similarity Queries

česky | in English

BUDÍKOVÁ, Petra, Michal BATKO and Pavel ZEZULA. Query Language for Complex Similarity Queries. In Tadeusz Morzy, Theo Härder, Robert Wrembel. Advances in Databases and Information Systems, LNCS 7503. Berlin: Springer-Verlag, 2012. p. 85-98, 14 pp. ISBN 978-3-642-33073-5. doi:10.1007/978-3-642-33074-2_7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Query Language for Complex Similarity Queries
Authors BUDÍKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michal BATKO (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel ZEZULA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Berlin, Advances in Databases and Information Systems, LNCS 7503, p. 85-98, 14 pp. 2012.
Publisher Springer-Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00057802
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-642-33073-5
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33074-2_7
Keywords in English query language; SQL; similarity search
Tags best1, DISA
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 23. 4. 2013 13:23.
Abstract
For complex data types such as multimedia, traditional data management methods are no longer suitable. Instead of attribute matching approaches, access methods based on object similarity are becoming popular in many applications. Nowadays, efficient methods for similarity search are already available, but using them to build an actual search system still requires specialists that tune the methods and build the system. In this paper, we propose a novel query language that generalizes existing solutions and allows to formulate content-based queries in a flexible way, supporting various advanced query operations such as similarity joins, reverse nearest neighbor queries, or distinct kNN queries, as well as multi-object and multi-modal queries. The language is primarily designed to be used with the MESSIF – a framework for content-based searching – but can be employed by other retrieval systems as well.
Abstract (in Czech)
Tradiční metody pro správu atributových dat nejsou vhodné pro složité datové typy, jakými jsou například multimédia. Taková data jsou stále častěji organizována a prohledávána pomocí vnitřní podobnosti obsahu. V minulých letech byly intenzivně zkoumány metody umožňující efektivně indexovat a prohledávat data na základě podobnosti, a v současnosti již existují fungující systémy využívající tohoto principu. Jejich použití však vyžaduje pokročilé znalosti. Existují i první nástroje, které mají poskytnout intuitivní rozhraní k takovým systémům, ale jejich použití je omezeno jen na jednoduché podobnostní dotazy. V této práci navrhujeme nový dotazovací jazyk, který umožňuje formulovat podobnostní dotazy rozšiřitelným způsobem a bere v úvahu funkcionalitu nabízenou konkrétním vyhledavačem, nad kterým je provozován. Jazyk je postaven nad obecným datovým modelem a abstraktní množinou operací, což umožňuje formulovat nejrůznější pokročilé podobnostní dotazy. Jazyk byl primárně navržen pro použití s frameworkem MESSIF, ale může být využit i jinými vyhledávacími systémy.
Links
GAP103/10/0886, research and development projectName: Vizuální vyhledávání obrázků na Webu (Acronym: VisualWeb)
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GD102/09/H042, research and development projectName: Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Doctor grants
PrintDisplayed: 16. 10. 2018 14:38

Other references 


Go to top | Current date and time: 16. 10. 2018 14:38, Week 42 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System