SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 258 s. ISBN 9788073579678.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností
Authors SKÁLOVÁ, Jana.
Edition 1. vyd. Praha, 258 s. 2012.
Publisher Wolters Kluwer Česká republika
Other information
ISBN 9788073579678
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/6/2020 04:48.
PrintDisplayed: 28/2/2021 11:23