EN

Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl)

VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl)
Název česky Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl)
Název anglicky The Development of Private Law in the Territory of the Czech Republic (Part I.)
Autoři VOJÁČEK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Karel SCHELLE (203 Česká republika, domácí), Jaromír TAUCHEN (203 Česká republika, domácí), Pavel SALÁK (203 Česká republika, domácí), Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ivana PRŮCHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Renata VESELÁ (203 Česká republika, domácí), Radovan DÁVID (203 Česká republika, domácí), Miroslav FRÝDEK (203 Česká republika, domácí), Ivana STARÁ (203 Česká republika, domácí) a Martin CEMPÍREK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická), 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00057937
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6006-7
Klíčová slova česky soukromé právo; české země; pracovní právo; obchodní právo; občanské právo; rodinné právo; recepce římského práva; právní dějiny; ABGB
Klíčová slova anglicky private law; labor law; commercial law; civil law; family law; legal history; ABGB;
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 18. 3. 2013 14:17.
Anotace
Tato práce vznikla v rámci standardního grantového projektu č. GAP408/10/0363 „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Autoři se v ní pokusili z části zaplnit mezeru v oblasti komplexního výzkumu dějin soukromého práva. Akcentovali při tom vývoj od 18. století, kdy pod vlivem přirozenoprávního myšlení nabývalo členění na soukromé a veřejné právo opět na reálném významu a kdy se začaly připravovat novodobé kodifikace, z nichž rozhodující byl všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811. V rámci možností limitovaných rozsahem práce se snažili zkoumat vývoj soukromého práva v politických a ekonomických souvislostech a podle jednotlivých právních odvětví, na něž se soukromé právo postupně rozčlenilo (občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo a další odvětví s nimi souvisící).
Anotace anglicky
This work has been put together within the standard grant research project No GAP408/10/0363 entitled “The Development of Private Law in the Territory of the Czech Republic”. The authors have attempted to fill up the gap on the field of a complex research in the history of private law. They focused mainly on the development as from the 18th century, when under the influence of natural law theories, the distinction between private and public law was getting again more important and when the modern codifications had been launched, among which the most crucial was the General Civil Code (ABGB) of 1811. With respect to the limits placed on extent of the work, the authors tried to research the development of private law in both political and economic context and according to particular branches of law, into which private law had gradually divided itself (civil law, family law, commercial law, labor law and other branches of law connected with the aforementioned ones).
Návaznosti
GAP408/10/0363, projekt VaVNázev: Vývoj soukromého práva na území České republiky (Akronym: Vývoj soukromého práva na území České republiky)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1078288 /1 Tauchen, J. 16. 12. 2012

Vlastnosti

Název
1078288
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1078288/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1078288/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1078288/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1078288/?info
Vloženo
Ne 16. 12. 2012 15:08, doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D., učo 10908
 • osoba doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507
 • osoba prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., učo 1523
 • osoba JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., učo 159451
 • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
 • osoba doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., učo 1855
 • osoba doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D., učo 2364
 • osoba doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., učo 53531
 • osoba prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., učo 554
 • osoba JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., učo 68560
 • osoba JUDr. Martin Cempírek, Ph.D., učo 79309
 • osoba Mgr. Ivana Stará, Ph.D., učo 93822
Atributy
 
Vývoj soukromého práva na území českých zemí - I. díl   Verze souboru Tauchen, J. 16. 12. 2012

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D., učo 10908
 • osoba doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., učo 1507
 • osoba prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., učo 1523
 • osoba JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., učo 159451
 • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
 • osoba doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc., učo 1855
 • osoba doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D., učo 2364
 • osoba doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., učo 53531
 • osoba prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D., učo 554
 • osoba JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D., učo 68560
 • osoba JUDr. Martin Cempírek, Ph.D., učo 79309
 • osoba Mgr. Ivana Stará, Ph.D., učo 93822
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 4. 2019 02:48

Další aplikace