DIFUMATO, Matteo. České divadlo po r. 2004 aneb Od avataru k virtualitě (Czech theatre after 2004 or From avatar to virtuality). Brno: FF MU, 2012. 133 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name České divadlo po r. 2004 aneb Od avataru k virtualitě
Name in Czech České divadlo po r. 2004 aneb Od avataru k virtualitě
Name (in English) Czech theatre after 2004 or From avatar to virtuality
Authors DIFUMATO, Matteo.
Edition Brno, 133 pp. 2012.
Publisher FF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) České divadlo Česko rok 2004 ekonomie divadla kultura dramatik dramatikové dramatici dramaturgie autor autoři hra divadelní
Keywords in English Czech theatre after year 2004 economy of theatre culture dramatic dramatics author authors playwriter playwriters scenary play
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 29/4/2013 13:15.
Abstract
Autor se pokouší ve třech jednotlivých částech nastínit problematiku financování a obsahu divadla včetně autorské dramaturgie po vstupu Česka do Evropské unie (tedy po r. 2004). Stručně se zabývá možnostmi ekonomie kultury před tímto obdobím a srovnává je s aktuálními tendencemi. Dochází k překvapivým závěrům. Posléze se ve druhé části pod drobnohledem kritiky zamýšlí nad podílem autorství a jeho kvalitou v českých končinách, a to s přihlédnutím k evropským vlivům. Své obzory uzavírá v poslední kapitole, připojené jako příloha, v tématu letmého naznačení praktik a přístupů ke psaní dramatických děl dle neověřených koncepcí s přesahem do oblasti divadelní antropologie a teatrologie.
Abstract (in English)
Author tries to find relation ships between financement of culture and theatre regards to phenomen of Czech author theatre (playwriters, dramaturgy). Last past of work is dedicated into innovative modes of playwriting.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
cd.pdf Licence Creative Commons  File version Difumato, M. 1/1/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1079624/cd.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1079624/cd.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1079624/cd.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1079624/cd.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 1/1/2013 21:37, Mgr. BcA. Matteo Difumato

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person Mgr. BcA. Matteo Difumato, učo 398655
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933
  • a concrete person Mgr. BcA. Matteo Difumato, učo 398655
Attributes
 

cd.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1079624/cd.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1079624/cd.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2 MB
Hash md5
dd9f44183d70a89060d829b40fff4544
Uploaded/Created
Tue 1/1/2013 21:37

cd.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1079624/cd.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1079624/cd.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
277,8 KB
Hash md5
dc2becf8e681248ffb297d4481deccd5
Uploaded/Created
Tue 1/1/2013 21:38
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30/1/2023 08:08