VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychopatologie pro pomáhající profese
Authors VÁGNEROVÁ, Marie.
Edition Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha, 870 s. 2012.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026202257
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:30.
PrintDisplayed: 28/9/2023 20:57