CS

Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky

ZAPLETAL, Miloš. Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky (Folk songs of Horňácko from the viewpoint of modality and flexible diatonic). Opus musicum : hudební revue, Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 5, p. 22-40. ISSN 0862-8505.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky
Name in Czech Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky
Name (in English) Folk songs of Horňácko from the viewpoint of modality and flexible diatonic
Authors ZAPLETAL, Miloš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Opus musicum : hudební revue, Brno, Opus musicum, 2012, 0862-8505.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00062584
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) lidová píseň; Horňácko; modalita; flexibilní diatonika; Jaroslav Volek; hudební analýza; hudební teorie
Keywords in English musical folklore; Horňácko; modality; flexible diatonic; Jaroslav Volek; musical analysis; musical theory
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D., učo 207024. Changed: 9/10/2013 19:56.
Abstract
Cílem studie je ukázat, že koncepce modality a flexibilní diatoniky, vytvořená Jaroslavem Volkem primárně pro analýzu artificiální hudby 20. století, může fungovat jako teoretický nástroj pro kvantitativní analýzu melodiky (melodických paradigmat) lidové hudby. Autor provedl analýzu 127 lidových písní z etnografického regionu Horňácko (vydaných ve sbírce Zeman, Martin: Horňácké písně, eds. Toncrová, Marta - Uhlíková, Lucie. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2000). Cílem analýzy bylo ověřit a upřesnit dříve postulované teze Holého (1966) a Trojana (1980) o povaze tónin moravského hudebního folklóru (zejména z Horňácka). Na základě autorovy vlastní systematiky melodických paradigmat (vytvořené na základě Volkovy teorie) byla vyhodnocena četnost jednotlivých melodických paradigmat (MP) a diatonických flexí. Ve zkoumaném vzorku převládají MP durového charakteru; nejčastější jsou flexe situované na 4. a 7. stupni v dur a na 6. a 7. stupni v moll; vůbec nejčastější jsou však flexe na 3. stupni; převládajícím gregoriánským modem je lydický.
Abstract (in English)
The goal of this study is to demonstrate that Jaroslav Volek's conception of modality and flexible diatonic can serve as a methodological and theoretical tool for analysis of melodic paradigms (MP) of musical folklore. An analysis of 127 folk songs from the ethnographic region of Horňácko (taken from Zeman, Martin: Horňácké písně, eds. Toncrová, Marta - Uhlíková, Lucie. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2000) has been conducted. The purpose of the analysis was to validate and specify Holý's (1966) and Trojan's (1980) theses about a character of scales of Moravian musical folklore, especially from the region of Horňácko (predominance of Lydian, Mixolydian and Dorian features, irrelevance of n-chords and n-tonics etc.). Based on author's own systematics of MPs (using Volek's theory), frequency of MPs and diatonic flexions was evaluated. In the researched group of tunes, MPs based on major scale predominate. The most frequent flexions are those situated at the fourth or seventh grade of major scale and at the sixth and seventh grade of minor scale; but the flexions at the third grade are the most frequent at all. Among Gregorian modes, the Lydian one predominates.
Links
MUNI/A/0927/2009, internal MU codeName: Osobnosti a instituce české hudební kultury. Pramenný výzkum k přípravě hesel pro Český hudební slovník osob a institucí.
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 23/4/2019 06:17

Other applications