CS

Objev nové pevniny. Brněnská výstava gotického umění Moravy a Slezska 1935-1936 a Albert Kutal

SLAVÍČEK, Lubomír. Objev nové pevniny. Brněnská výstava gotického umění Moravy a Slezska 1935-1936 a Albert Kutal (Discovery of New Lands. The Brno Exhibition of Gothic Art of Moravia and Silesia 1935-1936 and Albert Kutal). In Dáňová, Helena; Mezihoráková, Klára; Prix, Dalibor. Artem ad vitam : kniha k poctě Ivo Hlobila. Vyd. 1. Praha: Artefactum, 2012. p. 580–599, 20 pp. ISBN 978-80-86890-46-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Objev nové pevniny. Brněnská výstava gotického umění Moravy a Slezska 1935-1936 a Albert Kutal
Name (in English) Discovery of New Lands. The Brno Exhibition of Gothic Art of Moravia and Silesia 1935-1936 and Albert Kutal
Authors SLAVÍČEK, Lubomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Praha, Artem ad vitam : kniha k poctě Ivo Hlobila, p. 580–599, 20 pp. 2012.
Publisher Artefactum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00062656
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86890-46-3
Keywords (in Czech) gotické umění Moravy a Slezska; výstavy umění; Albert Kutal; Mistr tzv. Rajhradského oltáře
Keywords in English Gothic art of Moravia and Silesia; art exhibitions; Albert Kutal; Master of the so called Rajhrad Altar
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 17/3/2013 19:30.
Abstract
Příspěvek přibližuje zrod myšlenky na uspořádání výstavy gotického umění Moravy a Slezska v letech 1935 a 1936 a jednotlivé fáze odborné i organizační přípravy tohoto významného výstavního počinu. Pozornost věnuje zásadní úloze Alberta Kutala jako hlavního odborného garanta výstavy a přibližuje dobové kritické ohlasy, podle nichž výstava přispěla k objevení nové země na mapě dějin umění. A konečně připomíná také značný odborný přínos, který výstava představovala pro další poznání a zpracování fondu gotického umění na Moravě a ve Slezsku, jmenovitě pak díla Mistra tzv. Rajhradského oltáře.
Abstract (in English)
The article describes the origin of the idea of the Brno exhibition of Gothic Art of Moravia and Silesia in 1935-1936 and the individual phases of the expert and organizational preparation among other things, the systematic research in situ. Attention is given to the essential role of Albert Kutal, the main expert authority of the project. The study also recaputilates numerous contemporary reactions, which mostly agreed on the opinion that the exhibition had contributed to the discovery of a new, so far unknown land on the map of Czech art history. Last but not least, the study reminds us of great professional contribution that the exhibition made to the future knowledge of and research in gothic art of Moravia and Silesia, in particular, the works of the Master of the so called Rajhrad Altar.
PrintDisplayed: 26/3/2019 07:44

Other applications