MATYÁŠEK, Jiří and Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Online. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antropogeneze v geologii
Authors MATYÁŠEK, Jiří and Miloslav SUK
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2010, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) geologická antopogeneze; antropogenní geologie; geologický vývoj Země
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 21/1/2013 15:29.
Abstract
Učebnice Antropogeneze v geologii je určena zejména pro učitelské bakalářské studium přírodopisu na PdF MU i pro celoživotní učení, jako rozšiřující učební text k povinnému předmětu Bi2BP_NPP2 Neživá příroda 2. Text na 160 stranách včetně cca 143 obrázků a několika tabulek a grafů je interaktivně doplněn elektronickými testy. Databáze 740 testových otázek (ze 4 možností je jedna správná) umožní každým nalosováním otevření vždy jiných 30 otázek, na jejichž řešení je 10 minut. Po skončení testu je možnost kontroly výsledku a historie práce s testy.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/index.html   File version Petr, M. 21/1/2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1082716/38244355/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1082716/38244355/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1082716/38244355/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1082716/38244355/?info
Uploaded/Created
Mon 21/1/2013 15:28, Mgr. Michal Petr

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Michal Petr, učo 65024
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Michal Petr, učo 65024
Attributes
 
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 24/4/2024 02:58