HANÁK, Jakub. Deliktní odpovědnost obce při nakládání s komunálními odpady. In Odpovědnost v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 208-218. ISBN 978-80-210-6037-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Deliktní odpovědnost obce při nakládání s komunálními odpady
Název anglicky Liability of municipalities in municipal waste management
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Odpovědnost v právu životního prostředí, od s. 208-218, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00062987
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6037-1
Klíčová slova česky obce; komunální odpad; odpovědnost
Klíčová slova anglicky municipality; municipal waste; liability
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Změněno: 23. 1. 2013 14:42.
Anotace
Obce jsou prohlášeny za původce komunálního odpadu a jsou odpovědné (v obecném významu tohoto slova) za řádné nakládání s ním. Tento příspěvek se proto zabývá důsledky, které obci hrozí, pokud s odpadem nakládá nelegálním způsobem. V této souvislosti je analyzována také povaha činnosti obce v postavení původce.
Anotace anglicky
Municipalities are declared to be the originator of municipal waste and are responsible (in the broad sense of the word) for proper disposal. This paper therefore deals with the consequences that threatens the village, if the waste treated illegally. In this context, it also analyzed the nature of the business community in the position of the originator.
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2021 03:31