KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čeština zajímavě a komunikativně I
Název česky Čeština zajímavě a komunikativně I
Název anglicky Czech in an Interesting and Communicative Way
Autoři KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, 296 s. Pedagogika, 2013.
Nakladatel Grada Publishing, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-247-4112-3
Klíčová slova anglicky Czech; communication; communicative competence; research of communicative competence
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 7. 3. 2014 18:20.
Anotace
Obsah publikace vychází z výsledků výzkumu výuky českého jazyka na 2. stupni ZŠ a v nižších třídách víceletých gymnázií. Na tomto základě tvoří metodiku a náměty pro rozvíjení učiva českého jazyka a slohu jako prostředku rozvíjení komunikativní a dalších kompetencí.
Anotace anglicky
The content of the book is focused on the results of the research of Czech language teaching at the lower secondary schools in Czech republic. On that basis authors create methods and topics for the development of subject matter of Czech language and style - mean for improvment of communicative and other competence.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2021 18:32