SMEKAL, Hubert a Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2010.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU
Název anglicky The Czech Republic and the "Opt-out" from the EU Charter
Autoři SMEKAL, Hubert a Helena BONČKOVÁ.
Vydání Sympozium Česká zahraniční politika, Praha, 2010.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky Česká republika; Listina základních práv EU; lidská práva
Klíčová slova anglicky Czech Republic; EU Charter of Fundamental Rights; human rights
Změnil Změnil: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D., učo 21778. Změněno: 30. 1. 2013 17:10.
Anotace
Příspěvek tvrdí, že vyjednaná "výjimka" České republiky z Listiny základních práv EU nemusí mít takové účinky, jaké si její zastánci představují.
Anotace anglicky
The paper warns that the "Opt-out" from the EU Charter of Fundamental Rights need not have the effects which its proponents declared.
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2019 20:43