ŠPINAR, Jindřich and Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí
Authors ŠPINAR, Jindřich and Ondřej LUDKA.
Edition 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha, 336 s. 2013.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024743561
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:51.
PrintDisplayed: 19/1/2022 03:42