FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ and Markéta MELOUNOVÁ. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. 1. vyd. Ostrava, 2012. 121 pp. Edice právo. ISBN 978-80-7418-157-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
Name in Czech Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny
Authors FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ and Markéta MELOUNOVÁ.
Edition 1. vyd. Ostrava, 121 pp. Edice právo, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7418-157-3
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 25/11/2016 12:50.
Abstract
Publikace s názvem Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny je dílem kolektivu autorů, vyučujících na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Výsledkem této autorské spolupráce právních romanistů, historiků starověku a klasických filologů je tato monografie, která z různých pohledů popisuje starověkou římskou rodinu na základě právních a narativních pramenů. V úvodu práce je antická rodina zasazena do mytologických představ. Následuje část věnovaná náboženství a tradici v římské společnosti. Další kapitola je věnována postavení rodu, rodiny a jednotlivce z pohledu veřejného a soukromého práva. Navazující kapitola se věnuje tzv. serviovské ústavě a přežívání některých rodových zvyklostí. Jádro práce tvoří rozbor římské rodiny, postavení jejích členů jako osob sui a alieni iuris a tzv. přechodové rituály, které doprovázely důležité okamžiky v životě starověkého člověka (narození, dospělost, svatba, smrt a pohřeb). V posledním století republiky, v důsledku dlouhodobých občanských válek a proskripcí dochází v římské společnosti k náboženskému a mravnímu úpadku, o jehož nápravu se snaží Octavianus Augustus. Tomuto tématu je věnována kapitola popisující Augustovy reformy rodinného života. Předposlední kapitola se věnuje tzv. rodinnému trestnímu právu resp. oprávněním otce a manžela trestat svou manželku či děti za provinění (např. nevěra). Závěr práce se věnuje i úpravě postavení ženy v tzv. barbarském právu. Jako příklad bylo vybráno vizigótské právo. Tato závěrečná kapitola popisuje význam rodiny ve vizigótském státě a postavení ženy v rodině a ve veřejném životě.
PrintDisplayed: 24/9/2020 14:30