ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 250 s. ISBN 978-80-210-6180-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evoluční ontologie kultury a problém podnikání
Název anglicky Ontology of culture and business problem
Autoři ŠMAJS, Josef (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 250 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00064578
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6180-4
Klíčová slova česky kultura; evoluce; příroda; podnikání
Klíčová slova anglicky culture; ecolution; nature; entrepreneurship
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 21. 5. 2013 14:46.
Anotace
Sjednocujícím hlediskem knihy je koncept evoluční ontologie, který autor rozvíjí a didakticky ověřuje více než dvě desetiletí. Rozhodnutí využít evolučně ontologický přístup pro formulaci filosofické teorie kultury, kritiku ekonomické vědy a hledání předpokladů dlouhodobě možného biofilního podnikání vyplynulo z úkolů, které autor řeší na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Evolučně ontologická teorie umožňuje totiž odhalit nejen příčiny systémového konfliktu kultury s přírodou, ale i roli ekonomiky, podnikání a lidské práce v tomto globálním existenciálním konfliktu.
Anotace anglicky
The concept of evolutionary ontology, which the author has been developing and didactically verifying for over two decades, is the unifying motive of the book. The decision to use the evolutionary-ontological theory to criticize the economic science and search for prerequisites for long-term and sustainable biofile entrepreneurship has resulted from the theoretical tasks that the author has been dealing with at the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University. The evolutionary-ontological theory makes it possible to reveal not only the causes of the system-based conflict between culture and nature but also the role of economics, entrepreneurship and human labor in this global existential conflict.
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 18:48