VEBER, Jaromír and Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha: Grada, 2012. 332 s. ISBN 9788024745206.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podnikání malé a střední firmy
Authors VEBER, Jaromír and Jitka SRPOVÁ.
Edition 3. aktualiz. a dopl . vyd. Praha, 332 s. 2012.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024745206
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 22/6/2020 04:48.
PrintDisplayed: 7/8/2020 17:25