GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. ANGOLA 2008–2012 (The Analysis of the Environment of a Developing Society as a Basis for Educational Intervention ANGOLA 2008–2012). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 194 pp. ISBN 978-80-210-6092-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. ANGOLA 2008–2012
Name (in English) The Analysis of the Environment of a Developing Society as a Basis for Educational Intervention ANGOLA 2008–2012
Authors GULOVÁ, Lenka.
Edition 1. vyd. Brno, 194 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-6092-0
Keywords (in Czech) analýza výzkumu, rozvíjející se společnost, děti, animátoři, pedagogové volného času, studenti, učitelé, kvalitativní výzkum, projekt, zkušenosti, praxe, sociálně pedagogické aktivity, vzdělávání
Keywords in English research analysis, developing society, children, animators, leisure-time educators, students, teachers, qualitative research, project, experience, practice, social-pedagogical activities, education
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9/4/2013 14:39.
Abstract
Tým autorů se v publikaci snaží zachytit náročné prostředí rozvíjející se společnosti v africkém státu, v Angole, v provincii Bié, v Kuitu, kde po dobu několika let řešila rozvojový projekt Katedra sociální pedagogiky PdF MU. Publikace je rozdělena na dvě části, první tvoří zkušenosti a poznatky realizátorů, kteří zde působili jako pedagogičtí pracovníci a další část předkládá výsledky analýzy výzkumných šetření vztahující se k problematice života dětí, animátorů, ale i běžné populace v zemi, která se vzpamatovává po občanské válce a staletí trvající kolonizaci. Součástí je analýza výzkumu, který byl směřován k reflexím realizátorů projektu.
Abstract (in English)
The authors concern themselves with capturing the difficult environment of the developing society of the African country Angola, province Bié, town Kuito, where a developmental project has been brought into effect by the Department of Social Education of PdF MU over the course of several years. The publication is divided into two parts; the first consists of personal experience and observations of the project implementers who have been operating in the area as educators, and the other part presents the results of the analysis of research in the field of the life quality of children, animators and the population in general in the country that is recovering from a civil war and centuries of colonisation. The publication includes research analysis focused on the project implementers’ reflections.
PrintDisplayed: 5/7/2020 23:23