BOHÁČOVÁ, Michaela. Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí (Dyje - Thaya - Dinja: minor place names in the border area). In Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dyje - Thaya - Dinja: pomístní jména v pohraničí
Name (in English) Dyje - Thaya - Dinja: minor place names in the border area
Authors BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 22.-23. 4. 2013, Časta-Papiernička (SK), 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066101
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) toponyma; anoikonyma; pomístní jména; pohraničí; Morava
Keywords in English toponyms; anoikonyms; minor place names; borderline area; Moravia
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 4/4/2014 12:12.
Abstract
Referát seznamuje s projektem výzkumu zeměpisných jmen (zejména pomístních) v pohraničních oblastech jižní a severní Moravy, které byly po 2. sv. válce zasaženy procesem odsunu německého obyvatelstva a nově dosídleny. Představeny jsou základní cíle projektu výzkumu anoikonym v pohraničí a jeho dosavadní výsledky z vybraných lokalit jihomoravského pohraničí.
Abstract (in English)
The paper deals with the research of geographical names (esp. minor place names) in the border area of South and North Moravia, where after the Second World War the expulsion of Germans and new settlement took place. Basic aims of the research project focusing on anoikonyms in borderline regions are presented as well as results from selected locations in southern Moravia
Links
GPP406/11/P082, research and development projectName: Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 21/11/2019 11:27