ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole (Online technologies in present schools). Řízení školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, vol. 10, No 3, p. 21-23. ISSN 1214-8679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Online technologie v dnešní škole
Name (in English) Online technologies in present schools
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Řízení školy, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013, 1214-8679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00068169
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) online technologie; e-learning; žáci; škola; učitelé; učení
Keywords in English online technologies; e-learning; pupils; students; school; teachers; learning
Tags rivok, RIVZ
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 15/4/2014 15:33.
Abstract
Vývoj online technologií v poslední době přináší pro výuku jednu obrovskou výhodu – učitelé nemusí nutně používat složité a drahé technologie, ale mohou si vybrat ze široké škály služeb dostupných (zdarma) na internetu a ty pak používat ve výuce v souladu s vlastním pojetím výuky. V tomto článku autor vysvětluje, co je vhodné brát v úvahu, chtějí-li učitelé využívat online technologie v běžné školní výuce. Dále se zaměří na příklady online technologií, jejichž možnosti autor ukazuje v rámci pedagogické typologie.
Abstract (in English)
The development of online technologies has brought to teach one huge advantage - the teachers do not necessarily have to use complex and expensive technology, but they can choose from a wide range of services available (free) on the Internet and they will use in teaching according to their own approaches to teaching. In this article the author explains what is to be taken into account if teachers want to use online technologies in school education. Furthermore, the focus on examples of online technologies, the author shows the possibilities in educational typology.
PrintDisplayed: 8/4/2020 19:47