FAIMON, Jiří a Marek LANG. Variances in airflows during different ventilation modes in a dynamic U-shaped cave. International Journal of Speleology. Tampa, FL (USA): Union Internationale de Spéléologie, 2013, roč. 42, č. 2, s. 115-122. ISSN 0392-6672. doi:10.5038/1827-806X.42.2.3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Variances in airflows during different ventilation modes in a dynamic U-shaped cave
Název česky Rozdíly v proudění vzduchu během různých ventilačních módů v dynamické jeskyni U-tvaru
Autoři FAIMON, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Marek LANG (203 Česká republika, domácí).
Vydání International Journal of Speleology, Tampa, FL (USA), Union Internationale de Spéléologie, 2013, 0392-6672.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Geochemie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.275
Kód RIV RIV/00216224:14310/13:00068437
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.42.2.3
UT WoS 000320166200004
Klíčová slova česky hustota vzduchu; jeskyně; koncepční model; proudění vzduchu; teplotní rozdíl; teplotní profil; ventilační mód
Klíčová slova anglicky airflow; air density; cave; temperature difference; temperature profile; ventilation mode; conceptual model
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 10. 4. 2014 19:20.
Anotace
Airflow dynamics were studied in Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic) under different seasonal conditions. The dependence of airflows on the difference between external and cave temperatures is nonlinear and roughly obeys the Darcy-Weisbach equation. The upward airflows were found to be systematically higher than the downward airflows under comparable driving forces. The principle reason is nonlinearity between air temperature and air density. U-shaped cave geometry magnifies this effect by feedback between external temperature and airflow driving forces. Whereas this feedback is positive during the upward airflow ventilation mode, it is negative during the downward airflow mode. To discuss the behavior in detail, a simplified model based on balancing the masses of two equivalent air columns of different temperatures and densities is proposed. The results contribute to a better understanding of cave microclimate evolution, cave CO2 dynamics, and speleothem growth.
Anotace česky
Dynamika proudění vzduchu byla studována v Císařské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) za různých sezónních podmínek. Závislost proudění vzduchu na rozdílu venkovních a jeskynních teplot je nelineární a zhruba se řídí Darcy-Weisbachovou rovnicí. Při srovnatelných hnacích silách odpovídalo vzestupné proudění vzduchu systematicky vyšším hodnotám než sestupné proudění vzduchu. Výsledkem je nelinearita mezi teplotou vzduchu a hustotou vzduchu. Geometrie jeskyně U-tvaru zvyšuje tento efekt zpětnou vazbou mezi venkovní teplotou a hnacími silami proudění vzduchu. Zatímco během ventilačního módu se vzestupným prouděním je zpětná vazba pozitivní, během ventilačního módu se sestupným prouděním je zpětná vazba negativní. Pro detailní popis chování je navržen zjednodušený model založený na vyrovnávání hmot dvou ekvivalentních sloupců vzduchu s odlišnými teplotami a hustotami. Výsledky přispívají k lepšímu pochopení vývoje jeskynního mikroklimatu, dynamiky CO2 v jeskyni a růstu speleotém.
Návaznosti
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 5. 2021 04:44