RŮŽIČKA, Michal, Petr SOJKA and Vlastimil KREJČÍŘ. Towards Machine-Actionable Modules of a Digital Mathematics Library: The Example of DML-CZ. In J. Carette et al.. CICM 2013, LNAI 7961. Berlin / Heidelberg: Springer, 2013. p. 263-277, 15 pp. ISBN 978-3-642-39319-8. doi:10.1007/978-3-642-39320-4_17.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Towards Machine-Actionable Modules of a Digital Mathematics Library: The Example of DML-CZ
Authors RŮŽIČKA, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr SOJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vlastimil KREJČÍŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Berlin / Heidelberg, CICM 2013, LNAI 7961, p. 263-277, 15 pp. 2013.
Publisher Springer
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW conference web preprint PDF SpringerLink
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00068438
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-642-39319-8
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39320-4_17
Keywords (in Czech) DML-CZ; EuDML; DOI; ParsCit; reference; validace; DSpace; OAI-PMH; TeX; LaTeX; Tralics; Infty; automatizovaná digitální knihovna; automatizace knihoven; Google Scholar; webové metriky
Keywords in English DML-CZ; EuDML; DOI; ParsCit; references; validation; DSpace; OAI-PMH; TeX; LaTeX; Tralics; Infty; machine-actionable digital library; library automation; Google Scholar; webometrics
Tags best3
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 28/4/2014 06:26.
Abstract
Publishing and archiving mathematical literature presents its own sets of problems. Reaching the goal of building global digital mathematics library (DML), smaller DMLs play an inevitable role in collecting, validating, digitizing and checking data from smaller publishers. In this paper, we overview the technical challenges of building a machine-actionable set of modules we have developed over almost a decade of evolution of the Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ). Firstly, we survey methods of effective automated data acquisition from the content providers. Then we show OCR processing of mathematical documents and automated segmentation of plain text references for metadata enhancement and effective DOI look up. Finally we describe connection to the European Digital Mathematics Library (EuDML) project and public interfaces of DML-CZ for the best visibility and accessibility.
Abstract (in Czech)
Publikování a archivace matematické literatury představuje samostatnou kategorii problémů. K dosažení cíle vybudování globální digitální matematické knihovny hrají nepostradatelnou roli malé digitální knihovny při shromažďování, validaci, digitalizaci a kontrole dat od menších vydavatelů. V tomto článku je představen přehled technických výzev, na které jsme narazili při vývoji automatizovaných modulů v průběhu mnohaletého budování České digitální matematické knihovny (DML-CZ). Nejdříve jsou představeny metody automatického sbírání dat od vydavatelů. Dále je představen proces optického rozpoznávání znaků (OCR) ve skenech matematických dokumentů a automatizovaná segmentace textových referencí pro obohacení metadat a efektivní dohledání DOI. Nakonec popíšeme napojení na projekt Evropské digitální matematické knihovny (EuDML) a veřejná rozhraní DML-CZ pro vylepšení viditelnosti a přístupnosti.
Links
LG13010, research and development projectName: Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (Acronym: ERCIM-CZ)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO II
250503, internal MU codeName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union, Competitiveness and inovation framework programme
PrintDisplayed: 18/2/2020 07:51