KAČÍREK, Ľuboš, Radoslav RAGAČ and Pavol TIŠLIAR. Múzeum a historické vedy : (vysokoškolská učebnica). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 285 s. ISBN 9788374905855.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Múzeum a historické vedy : (vysokoškolská učebnica)
Authors KAČÍREK, Ľuboš, Radoslav RAGAČ and Pavol TIŠLIAR.
Edition Krakov, 285 s. 2013.
Publisher Spolok Slovákov v Poľsku
Other information
ISBN 9788374905855
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/5/2017 04:46.
PrintDisplayed: 7/8/2020 18:23