ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Analýza očekávání vývoje stavebnictví pohledem manažerů stavebních podniků. Ekonomika a management. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, roč. 2013, první číslo, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1802-8934.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza očekávání vývoje stavebnictví pohledem manažerů stavebních podniků
Název česky Analýza očekávání vývoje stavebnictví pohledem manažerů stavebních podniků
Název anglicky Analysis of expectation of construction sector development from construction enterprises managers point of view
Autoři ZÁTHURECKÝ, Viliam (203 Česká republika, garant, domácí) a Peter MARINIČ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Ekonomika a management, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, 1802-8934.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00069273
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Stavebnictví; Podnikový management; Ekonomická krize; Vývoj stavebnictví; Tržby stavebních podniků; Management stavebních podniků
Klíčová slova anglicky Construction; Business management; Economic recession; Construction sector development; Construction enterprises turnover
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Peter Marinič, Ph.D., učo 137627. Změněno: 22. 9. 2020 09:58.
Anotace
Hospodářský vývoj v období posledních let, zejména od roku 2008, tedy v čase přetrvávající ekonomické krize, lze hodnotit jako nepříznivý, a to jak při pohledu na hospodářství jako celek, tak také při posuzování dopadů na odvětví stavebnictví. Článek, jako dílčí výstup z realizovaného projektu „Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)“, přináší pohled na situaci v sektoru stavebnictví pohledem z vnitra daného sektoru národního hospodářství, přičemž pomocí analýzy sekundárních dat, a také pomocí vlastního empirického výzkumu, srovnává očekávání vývoje stavebního sektoru jako celku a situaci jednotlivých stavebních podniků, jak z obecného pohledu, tak v členění dle podnikem dosaženého obratu a převažujícího typu zadavatele zakázky. Zmíněný empirický výzkum je realizován v rámci mezinárodního projektu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, FH Wien der WKW (Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer Wien) a Krajské hospodářské komory jižní Moravy.
Anotace anglicky
Development of economy during the last years, especially since 2008, in the time of persistent economic crises can be assessed as unfavorable, both at the impact on economy as a whole and particularly in assessing the impact on construction industry. The article, as a partial output from the implemented project "Development of small and medium enterprises in the border areas (M00200)", presents the views on the situation in the construction sector from the interior point of view and through the analyses of the secondary data and also by its own empirical survey compares expectations of construction sector development as a whole and the situation of each construction enterprise both in general terms and in breakdown by achieved turnover and by the type of main contractor. The aforementioned empirical survey is implemented through international research project by Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, in cooperation with FH Wien der WKW (Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer Wien)and Regional Chamber of Commerce of South Moravia.
Návaznosti
M00200, interní kód MUNázev: Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (Akronym: malé a střední podniky)
Investor: Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska, Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (OP ČR-Rakousko), 1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Zathurecky_-_Marinic_-_Analyza_ocekavani_vyvoje_stavebnictvi.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Marinič, P. 13. 9. 2013

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Peter Marinič, Ph.D., učo 137627
  • osoba Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D., učo 81441
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 24. 7. 2021 01:35