VILD, Ondřej, Jan ROLEČEK, Radim HÉDL, Martin KOPECKÝ a Dušan UTINEK. Experimental restoration of coppice-with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. Forest Ecology and Management. Elsevier, 2013, roč. 310, 15 December 2013, s. 234-241. ISSN 0378-1127. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.07.056.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Experimental restoration of coppice-with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective
Název česky Experimentální obnova pařeziny s výstavky: reakce podrostu z ochranářského hlediska
Autoři VILD, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Jan ROLEČEK (203 Česká republika, domácí), Radim HÉDL (203 Česká republika), Martin KOPECKÝ (203 Česká republika) a Dušan UTINEK (203 Česká republika).
Vydání Forest Ecology and Management, Elsevier, 2013, 0378-1127.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Nizozemské království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.667
Kód RIV RIV/00216224:14310/13:00069318
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.07.056
UT WoS 000330601000025
Klíčová slova česky Obnovní experiment; ohrožené druhy; druhová diverzita; prosvětlení; tradiční lesní management; ochrana přírody
Klíčová slova anglicky Restoration experiment; Endangered species; Species diversity; Thinning; Traditional woodland management; Woodland conservation
Štítky AKR, endangered species, Restoration experiment, rivok, Species diversity, Thinning, Traditional woodland management, Woodland conservation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Roleček, Ph.D., učo 42706. Změněno: 13. 3. 2018 10:12.
Anotace
A substantial part of European lowland woodlands was managed as coppices or wood pastures for millennia. However, traditional management forms were almost completely abandoned in Central Europe by the middle of the 20th century. Combined with the effects of nitrogen deposition and herbivore pressure, shifts in management resulted in biodiversity loss affecting particularly light-demanding oligotrophic plant species. Experimental thinning was applied in a former oak coppice-with-standards in an attempt to restore vanishing understorey plant communities. Two levels of thinning intensity and zero management as control were used on 90 plots. Ten years after the treatment, significant changes in species composition and diversity were observed in heavily thinned plots, while moderate thinning had mostly insignificant effects. Light-demanding oligotrophic species significantly increased, indicating positive consequences of restoration. However, heavy thinning also brought about the expansion of native ruderal species. Alien species remained unchanged. We conclude that the restoration of coppice-with-standards can be an efficient tool to support vanishing light-demanding woodland species. Combined with biodiversity benefits, the increasing demand for biofuel may contribute to the renaissance of traditional management forms in forestry.
Anotace česky
Podstatná část evropských nížinných lesů byla po tisíciletí obhospodařovávána jako pařeziny nebo lesní pastviny. Tradiční formy managementu však do poloviny 20. století ve střední Evropě téměř zanikly. Společně s depozicí dusíku a rostoucím vlivem býložravců vedly změny v managementu ke ztrátě biodiverzity, projevující se především úbytkem světlomilných oligotrofních druhů rostlin. V bývalé pařezině s výstavky jsme provedli experimentálně prosvětlení s cílem podpořit tato mizející rostlinná společenstva. Deset let po zásahu byly na silně prosvětlených plochách zaznamenány výrazné změny v druhovém složení, zatímco střední prosvětlení mělo jen malý vliv. Frekvence světlomilných oligotrofních druhů signifikantně vzrostla, což naznačuje pozitivní vliv zásahu. Silné prosvětlení však zároveň vedlo k expanzi ruderálních druhů, frekvence nepůvodních druhů ale ovlivněna nebyla. Obnova pařezin s výstavky může být efektivním nástrojem podpory ustupujících světlomilných lesních druhů. Zvýšená poptávka po biopalivu by mohla být spolu s tímto argumentem důvodem pro obnovu tradičních forem managementu v lesnictví.
VytisknoutZobrazeno: 22. 5. 2024 06:13