ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Jan ŠEVELA. Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 28 s. ISBN 978-80-210-6244-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Laická první pomoc při závažných postiženích zdraví včetně základní neodkladné resuscitace
Autoři ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ a Jan ŠEVELA.
Vydání 1. vyd. Brno, 28 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-6244-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 10. 2013 17:32.
Anotace
Cílem materiálu je připravit laiky na adekvátní poskytnutí první pomoci u nejčastěji se v praxi vyskytujících závažných poruch zdraví, včetně náhlé zástavy oběhu. Důraz je kladen především na rozpoznání závažných a život ohrožujících stavů a poskytnutí správné pomoci. Materiál je doplněn o mnoho fotografií a videí tak, aby studujícímu co nejvíce přiblížil reálnou situaci.
Anotace anglicky
The material aims to prepare lay people to be able to provide first aid for the most commonly occurring severe sudden illnesses including sudden circulatory arrest. The emphasis is put on recognition of severe and life-threatening conditions and provision of proper first aid. To bring the real-life situation as close as possible the material is accompanied by a number of photographs and videos.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 20:39