SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Martina MAHELOVÁ a Milada DVOŘÁČKOVÁ. Sledování výskytu Candida orthopsilosis a Candida metapsilosis pomocí PCR mezi klinickými izoláty Candida parapsilosis sensu lato. In 26. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2013. ISBN 978-80-260-4507-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sledování výskytu Candida orthopsilosis a Candida metapsilosis pomocí PCR mezi klinickými izoláty Candida parapsilosis sensu lato
Autoři SIVÁKOVÁ, Alena, Filip RŮŽIČKA, Martina MAHELOVÁ a Milada DVOŘÁČKOVÁ.
Vydání 26. Kongres Československé společnosti mikrobiologické, 2013.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-260-4507-6
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 14. 10. 2013 06:38.
Návaznosti
LG13011, projekt VaVNázev: Zapojení České republiky do aktivit Americké společnosti pro mikrobiologii (ASM) (Akronym: zcrdaasm)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
MUNI/A/0766/2012, interní kód MUNázev: Sledování tvorby biofilmu a dalších faktorů virulence u původců nozokomiálních infekcí a posouzení jejich klinického významu (Akronym: STBADFVUPNIAPJKV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 07:39