GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 9788073804541.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie práva
Authors GERLOCH, Aleš.
Edition 6. aktualiz. vyd. Plzeň, 310 s. 2013.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
ISBN 9788073804541
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:54.
PrintDisplayed: 21/10/2021 02:31