STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, roč. 43, č. 2, s. 35-37. ISSN 0301-5491.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika
Název česky Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika
Název anglicky Evaluation of the lower limbs revascularization by thermographic systems and methodology
Autoři STAFFA, Erik (203 Česká republika, garant, domácí), Daniel VLK (203 Česká republika, domácí) a Robert VLACHOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Lékař a technika, Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, 0301-5491.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20600 2.6 Medical engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00074787
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky termografie; revaskularizace; teplota
Klíčová slova anglicky thermography; revascularization; temperature
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 12. 8. 2014 09:02.
Anotace
Bezkontaktní termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu různých těles a také živé hmoty. Využívá přitom faktu, že každé reálné těleso emituje infračervené záření. Z lidské pokožky je možné snímat řadu biosignálů. Jedním z nich je také emitované infračervené záření. Rozložení teplotního pole na povrchu lidského těla přímo souvisí s periferním i centrálním prokrvením. Předložená práce se zabývá využitím této skutečnosti pro hodnocení revaskularizací a hledáním možností využití bezkontaktní termografie pro predikci dalších onemocnění spojených s ischemickou chorobou dolních končetin.
Anotace anglicky
Thermography is a technology that creates and analyzes images by detecting the heat radiating from an object and organisms. There is a fact that every real body emits infrared radiation. It is possible to detect series of biosignal which are emited by human skin. One of them is emission of infrared radiation. The distribution of the surface temperature is directly related to the peripheral and central blood flow. The present work deah with this fact to evaluate revascularization. This present work is looking the possibility of using thermography for prediction other diseases associated with peripheral arterial disease.
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 09:53