BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Bič boží-sakrální král (The Scourge of God - Sacral King). In Bořivoj, Marek. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. Vyd. 1. Praha: Jednota klasických filologů, 2013. p. 195-204, 10 pp. ISBN 978-80-904945-2-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bič boží-sakrální král
Name in Czech Bič boží-sakrální král
Name (in English) The Scourge of God - Sacral King
Authors BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Praha, Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat, p. 195-204, 10 pp. 2013.
Publisher Jednota klasických filologů
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00070299
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-904945-2-7
Keywords (in Czech) Attila; sakrální král
Keywords in English Attila; sacral king
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., učo 827. Changed: 25/10/2016 15:13.
Abstract
Stať se zabývá postavením hunského krále Attily v rámci tzv. Attilovy říše. Konkrétně řeší otázku existence a typu jeho případného sakrálního království. Dospívá k závěru, že nejen Attilovo označení "megistos tón theón", ale i poukazy na jeho královské štěstí, možnost výkladu věštných znamení,kterou disponoval, postavení v trestním právu či vztah ke zvířatům jako poslům bohů ukazují na sakrální charakter Attilovy královské moci, a to staroorientálního typu.
Abstract (in English)
The aim of the paper is to solve the question whether Attila, the king of the Huns, could be followed as a sacral king and which type of sacral kingship he represents. The author comes to conclusion that not only his title "megistos tón theón", but also some other features of his reign, e.g. his faculty to interpret the auguries, his position in terms of criminal law or his approach to animals as the messengers of gods, indicate that Attila was a sacral king of the type known in the Ancient Orient.
Links
MUNI/A/0805/2012, internal MU codeName: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: IVSIJ)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28/9/2020 08:23