DRESLER, Petr a Jiří MACHÁČEK. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, č. 4, s. 663-705. ISSN 0323-1267.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku
Název anglicky The history of settlement and the cultural landscape in the lower Dyje (Thaya) River region in the Early Middle Ages
Autoři DRESLER, Petr (203 Česká republika, domácí) a Jiří MACHÁČEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Archeologické rozhledy, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2013, 0323-1267.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066600
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000334967800001
Klíčová slova česky raný středověk; sídlištní struktura; centrální místa; dálkový obchod; mince; závaží; archeologická prospekce
Klíčová slova anglicky Early Middle Ages; settlement structure; central site; long-distance trade; coins; weights; archaeological survey
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965. Změněno: 13. 10. 2015 13:45.
Anotace
Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v období od 6. do 13. století. Mimořádně významným výsledkem je objev centra druhého řádu na katastru obce Kostice s bohatými povrchovými nálezy keramiky, mincí, šperku, obchodních závaží a dalších artefaktů z neželezných kovů, které na konci 10. stol. nahradilo starší velkomoravskou aglomeraci na Pohansku u Břeclavi.
Anotace anglicky
The article presents the results of systematic archaeological surveys in the lower Dyje (Thaya) River region in the southeast part of the Czech Republic. The area is described from the perspective of the natural environment and the history of archaeological research. The main attention is devoted to research from the years 2004–2012, including a description of the method combining analytical surface surveys, predictive modelling, aerial archaeology and metal detector surveys; project outcomes are also presented. The research project contributed to a deeper understanding of the history of the settlement structure in the lower Dyje River region between the sixth and thirteenth centuries. Of extraordinary importance was the discovery of a secondary centre within the cadastre of the village of Kostice, with rich surface finds of pottery, coins, jewellery, trading weights and other artefacts made of non-ferrous metals; this centre replaced an earlier Great Moravia agglomeration at Pohansko near Břeclav.
Návaznosti
GAP405/12/0111, projekt VaVNázev: Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Investor: Grantová agentura ČR, Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Dresler-Machacek_663-705.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Macháček, J. 12. 12. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf?info
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:57, prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petr Dresler, Ph.D., učo 16433
  • osoba prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., učo 17965
Atributy
 

Dresler-Machacek_663-705.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
26,4 MB
Hash md5
fd0aa88dc11add47a7165f643ef32a42
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:57

Dresler-Machacek_663-705.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1136255/Dresler-Machacek_663-705.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
126,8 KB
Hash md5
f74d89591c36f36f097959c3144b52b0
Vloženo
Čt 12. 12. 2013 12:57
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 9. 2022 15:02