PRZYBYLSKI, Michal a Josef ŠAUR. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 166 s. ISBN 978-80-210-6569-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích
Název anglicky Shapes and Metamorphoses of the City in Slavic and Selected Non-slavic Cultures, Literature, and Languages
Autoři PRZYBYLSKI, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef ŠAUR (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 166 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00070526
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6569-7
Klíčová slova anglicky city; Slavic literatures; Slavic languages; urban space
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 10. 4. 2014 16:00.
Anotace
Publikace je výsledkem výzkumu mladého kolektivu pracovníků a studentů Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jednotlivé kapitoly knihy přinášejí dílčí studie o široce pojaté problematice města ve všech třech parciálních zónách slovanského areálu – východoslovanské, západoslovanské (středoevropské) a jihoslovanské (balkánsko-slovanské) – s částečným, ale opodstatněným přesahem do neslovanského prostředí Balkánu. Výzkum byl veden týmem, který se sestával z badatelů již zkušenějších, ale i začínajících a potenciálních, generačně si blízkých (všichni narozeni v 80. letech 20. století), ale v každém případě s mimořádně širokým záběrem odborných zájmů. Tato zájmová diverzita rozhodla i o tom, že bádání bylo vedeno primárně formou jednotlivých sond. Publikace je vystavěna na areálové koncepci vypracované na domovském pracovišti, která spočívá především v překračování konvenčních hranic tradičních národních filologií, ve vytváření prostoru pro vzájemné prolínání filologických a sociálních věd. Jednotlivé sondy analyzují jevy spadající do pole působnosti lingvistiky, lingvodidaktiky, historie, religionistiky i literární vědy.
Anotace anglicky
The publication is the result of research by a young collective (professional staff and doctoral and non-doctoral students) from the Department of Slavonic Studies at Masaryk University’s Faculty of Arts. Its component chapters provide studies on the broadly-defined topic of the urban space in all three zones of the Slavic region - East-Slavic, West-Slavic (Central European), and South Slavic (Balkan-Slavic) - with some carryover into the non-Slavic Balkan environment. The whole publication is based on the area concept, which consists mainly in stepping beyond the conventional borders of traditional philology and creating room for intertwining of philological and social sciences. The individual surveys analyze phenomena traditionally covered by linguistics, language teaching theory, history, religious studies, and literary science.
Návaznosti
MUNI/A/0872/2012, interní kód MUNázev: Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích (Akronym: KONTR)
Investor: Masarykova univerzita, Kontrasty města v současných slovanských (a vybraných balkánských neslovanských) literaturách, kulturách a jazycích, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2024 00:00