SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 2, s. 19-24. ISSN 1805-6393.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku
Název anglicky Value System of Elderly Students of University of the Third Age
Autoři SLOVÁČKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Klinická psychologie a osobnost, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1805-6393.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00073442
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky hodnoty; hodnotová orientace; senioři; univerzita třetího věku
Klíčová slova anglicky values; value system; old age; university of the third age
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:02.
Anotace
Tato studie byla realizována jako součást širšího výzkumu faktorů zdraví podporujícího a ohrožujícího chování. Cílem studie bylo prozkoumat hodnotové orientace studentů Univerzity 3. věku; tento soubor představoval zástupce aktivní populace seniorů. Výzkumný soubor tvořilo 113 studentů Univerzity 3. věku Masarykovy univerzity v Brně. Hodnotová orientace byla zjišťována dotazníkem vlastní konstrukce, zčásti založeném na tradičním Rokeachově nástroji. Studenti Univerzity 3. věku si vysoce cení především rodinného zázemí, následují hodnoty spojené se zdravím a fyzickou kondicí, nezávislost na péči okolí, láska a přátelské vztahy, štěstí a vnitřní harmonie.
Anotace anglicky
The study was conducted as a part of a large research project, focused on factors of health supporting/ threatening behavior. The aim of this part of the study was to explore the value system of the University of the Third Age students. The sample consisted of 113 students of the University of the Third Age, run by Masaryk University in Brno. The value system was measured by an instrument designed just for our research project; it was partly based on traditional Rokeach's instrument. The University of the Third Age students highly rated family, health and physical fitness, independence on a care, love and friendship, happiness and inner harmony.
Návaznosti
GA13-19808S, projekt VaVNázev: Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 16:48