MIKULOVÁ, Jana. A Case of habere + Past Participle in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 77-87. ISSN 1803-7402.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A Case of habere + Past Participle in Late Latin
Název česky Jeden případ habere s participiem perfekta v pozdní latině
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-7402.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071009
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky pozdní latina; participium perfekta; habere; gramatikalizace
Klíčová slova anglicky Late Latin; past participle; habere; grammaticalization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 16. 2. 2018 17:05.
Anotace
The paper examines the characteristics of habere transgressa, a case of habere + past participle, as found in Passio Desiderii. In comparison to other texts under examination, habere transgressa shows a high degree of grammaticalization, as a construction with an inanimate subject and participle of an intransitive verb. It is suggested that the use of the auxiliary habere may have been influenced by the development of the impersonal habet as well as the expanding meaning of habere. Habere + past participle occurred only twice in Passio Desiderii, while the auxiliary esse with past participle was found frequently in the text. Habere transgressa thus seems an important, although an isolated, example of habere + past participle, a study of which can contribute to a better understanding of the development of habere + past participle from Latin to Romance languages.
Anotace česky
V příspěvku se zkoumají charakteristiky spojení habere transgressa, které je doloženo v pozdně latinském textu Passio Desiderii. Habere transgressa vykazuje známky vyššího stupně gramatikalizace, protože má neživotný podmět a participium transgressa je zde intranzitivní. Ve srovnávacím souboru textů nebyla nalezena žádná další konstrukce s těmito charakteristikami. Použití habere by mohlo souviset s rozšiřováním významu habere a vývojem neosobního habet. V Passio Desiderii jsou pouze dva případy perifrastické konstrukce s habere, převažuje spojení participia se slovesem esse. Třebaže je konstrukce habere transgressa ojedinělá, jedná se o jeden z dokladů, které umožňují lépe poznat vývoj habere s participiem do románských jazyků.
Návaznosti
MUNI/A/0805/2012, interní kód MUNázev: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Akronym: IVSIJ)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 15:11