VOJTOVÁ, Věra a Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování
Název anglicky Early Intervention as a Resource of Inclusive Approaches to Children at Risk of Behavioral Disorders
Autoři VOJTOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí) a Marie PAVLOVSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 179 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071079
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6518-5
Klíčová slova česky drama; speciální pedagogika; intervence; resilience; výzkum; dítě v riziku poruchy chování; porucha chování;.
Klíčová slova anglicky Drama; special education; intervention; resilience; research; child at risk of behavior disorder; behavior disorder.
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 10. 4. 2014 16:29.
Anotace
Centrálním tématem publikace jsou specifika edukačních potřeb dětí v institucionální výchově dětského domova a jejich naplňování s využitím intervence formou dramatické výchovy. Autorky předkládají odborníkům z praxe příklady výzkumem ověřených strategií cílené intervence, které posilují sociální kompetence dětí. Aktivity jsou zaměřeny na snížení rizika problémů v jejich chování a na posílení jejich resilience.
Anotace anglicky
The key topic of the publication involves the specifics of educational needs of children in educational institutions and their implementation with the use of intervention in the form of drama education. The authors present to the practitioners examples of research proven strategies of targeted intervention which reinforce children’s social competences. The activities are concentrated on the reduction of problems in their behavior and on the strengthening of their resilience.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2022 04:54