ČERNOCH, Filip, Martin JIRUŠEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Jan OSIČKA and Tomáš VLČEK. Ropná politika USA: historie a výzvy (US Oil Policy: History and Challenges). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 173 pp. ISBN 978-80-210-6649-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6649-2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ropná politika USA: historie a výzvy
Name (in English) US Oil Policy: History and Challenges
Authors ČERNOCH, Filip (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin JIRUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hedvika KOĎOUSKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan OSIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš VLČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Brno, 173 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00074923
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6649-6
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6649-2014
Keywords (in Czech) Spojené státy americké; ropná politika; energetická bezpečnost; zahraniční politika
Keywords in English United States of America; oil policy; energy security; foreign policy
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 24/2/2015 16:31.
Abstract
Kniha se zaměřuje na roli, kterou energetické suroviny, především ropa, hrají v zahraniční politice USA. Vedle klíčového postavení, které USA zastávají v mezinárodních vztazích, je významná též jejich role v otázkách energetické bezpečnosti. První kapitola zachycuje historický vývoj ropného průmyslu ve Spojených státech v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Druhá kapitola zaměřuje pozornost na roli, kterou ropa hraje v zahraniční politice USA. Třetí kapitola popisuje okolnosti použití tzv. olej zbraň. Čtvrtá kapitola pak přichází s analýzou situací, které se na první pohled podobají využití tzv. "ropné zbraně", ale od těchto případů se odlišuje příčinami či dopady. Problémy, které se v rámci ropné politiky USA objevily na domácí scéně, jsou analyzovány v páté kapitole. Tato část knihy je následována kapitolou zabývající se hegemonním postavením Spojených států v současném systému mezinárodních vztahů a jeho důsledky na ropné zásobování. Následující kapitola se zaměřuje na diskusi o výzvách, kterým Spojené státy čelí jakožto největší světový spotřebitel ropy. Analýza vybraných dodavatelů ropy do USA tuto kapitolu doplňuje a analyzuje vztahy s Kanadou, Latinskou Amerikou, jižním Kavkazem a zeměmi střední Asie. V závěrečných kapitolách publikace se autoři věnují problematice zajištění plynulého ropného zásobování, konkrétně pak námořní dopravě. Poslední kapitola popisuje dramatický vývoj v oblasti těžby zemního plynu v Severní Americe a potenciální dopady této nové situace na ropný sektor.
Abstract (in English)
The book focuses on the role which raw energy materials, primarily oil, play in the realm of the USA foreign affairs. Besides their key role centered around the issues of international political nature, the United States are accordingly the key player in the field of the global energy security. The first chapter capture the historical development of oil industry in the United States during the second half of the 19th and at the beginning of the 20th centuries. The attention is in the second chapter switched to the position which oil possesses in the realm of country’s foreign affairs. The third chapter describes the circumstances under which the so called oil weapon is used. The fourth chapter afterwards comes with the analysis of the supply and demand crisis by addressing the events which can, at the first glance, resemble the usage of the aforementioned “oil weapon”, but differ in their causes, character or impacts. The challenges that emerged in domestic sphere of the US oil policy after the end of the Cold War are analyzed in the fifth chapter. This part of the book is succeeded by chapter dealing with the hegemonic position of the United States in the contemporary system of international relations and its consequences for the world oil market. It is further supplemented by chapter that raises the discussion about the challenges which the United States, as the largest world consumer, faces in the area of the global oil market framework. The analysis of selected US oil suppliers follows, portraying the relations with Canada, Latin America, south Caucasus and middle Asian countries. In the concluding chapters of the work, the authors then devoted to the provision of the smooth supplying process to the US, that is, the marine transportation of raw materials, as well as to the dramatic changes in the field of the north-American gas industry associated with the advent of unconventional gas resources.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0221, internal MU codeName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Acronym: Inovace výuky na KMVES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 26/9/2021 06:22