PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 86-104, 19 s. ISBN 978-80-210-6306-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením
Název anglicky Employment of Individuals with Disabilities
Autoři PROCHÁZKOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením, od s. 86-104, 19 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072142
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6306-8
Klíčová slova česky práce; sociální role; zaměstnavatel; pracovník; překážky na trhu práce; chráněný trh práce; podporované zaměstnávání; tréninková kavárna; osoby se zdravotním postižením
Klíčová slova anglicky job; social role; employer; worker; obstacles in the labour market; sheltered work places; supported employment; training cafe; individuals with disability
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Změněno: 25. 2. 2014 14:52.
Anotace
Práce má zásadní význam v životě každého člověka. Lidé s postižením se při začlenění na trh práce setkávají s řadou překážek. Některé souvisí s nimi samotnými, jiné jsou na straně zaměstnavatelů či spočívají v přístupu státu. Existují různé možnosti uplatnění na trhu práce či oblasti, kde lze rozvíjet a upevňovat dovednosti a kompetence. Tato témata s ohledem na vybrané oblasti a cílové skupiny jsou součástí této kapitoly. Vedle teoretických východisek jsou představeny i výsledky výzkumů zaměřených na postavení osob s postižením na trhu práce.
Anotace anglicky
Having job is of key importance in humans‘ life. People with disability meet many obstacles during the integration to the labour market. Some are associated with themselves, some are represented by employers or the state. There are many possibilities of employment or areas where development and enlarging of skills and competence is posssible. This chapter introduces the selected employment possibilities of individuals with disabilities as well as results of research about the position of people with disability in the labour market.
Návaznosti
MUNI/A/0709/2012, interní kód MUNázev: Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (Akronym: IIV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 15. 11. 2019 04:01