DURNOVÁ, Helena, Doubravka OLŠÁKOVÁ, Tomáš HERMANN, Alena MÍŠKOVÁ and Miloš HOŘEJŠ. Dokumenty o rozvoji věd v Československu z roku 1960 a jejich historický kontext (Documents about the development of the sciences in Czechoslovakia in 1960 and their historical context). In Hermann, Tomáš; Olšáková, Doubravka. Plánování socialistické vědy: dokumety z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu. Praha: Pavel Mervart, 2013. p. 11-95, 85 pp. Práce z dějin vědy. ISBN 978-80-7465-040-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dokumenty o rozvoji věd v Československu z roku 1960 a jejich historický kontext
Name (in English) Documents about the development of the sciences in Czechoslovakia in 1960 and their historical context
Authors DURNOVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Doubravka OLŠÁKOVÁ (203 Czech Republic), Tomáš HERMANN (203 Czech Republic), Alena MÍŠKOVÁ (203 Czech Republic) and Miloš HOŘEJŠ (203 Czech Republic).
Edition Praha, Plánování socialistické vědy: dokumety z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu, p. 11-95, 85 pp. Práce z dějin vědy, 2013.
Publisher Pavel Mervart
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072589
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7465-040-6
Keywords in English science policy - Czechoslovakia - 1951-1960
Changed by Changed by: Mgr. Helena Durnová, Ph.D., učo 2917. Changed: 10/3/2014 18:34.
Abstract
Studie zasazuje dokumenty k plánování vědy v Československu z roku 1960 do širšího kontextu. Poskytuje také stručný přehled vývoje věd v Československu v tomto období.
Abstract (in English)
The study contextualizes the edited documents for planning science in Czechoslovakia from 1960. It also gives a brief overview of development of the sciences in Czechoslovakia in the given period.
PrintDisplayed: 5/6/2020 21:50