FRIEDMANN, Zdeněk. K pedagogické praxi studentů učitelství - dílčí výsledky výzkumu. In Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014. s. 35-38. ISSN 1214-0554.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K pedagogické praxi studentů učitelství - dílčí výsledky výzkumu
Název anglicky Teaching practice of students - partial results of research
Autoři FRIEDMANN, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Media4u Magazine, od s. 35-38, 4 s. 2014.
Nakladatel Ing. Jan Chromý, Ph.D.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00075295
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISSN 1214-0554
Klíčová slova česky Technické předměty na základní škole, výuková praxe studentů učitelství, hospitace, vyučovací pokusy, reflexe praxe.
Klíčová slova anglicky Primary school technical subjects; teaching practice; classroom observation; teaching trials; reflection on practice.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733. Změněno: 16. 3. 2015 12:11.
Anotace
Předmětová pedagogická (výuková) praxe je významnou součástí studia učitelství. Koncepce této praxe je na fakultách (a často i katedrách) vzdělávajících učitele odlišná. Příspěvek obsahuje popis stávající situace a dílčí výsledky tříletého výzkumu, který jsme prováděli na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. Cílem naší práce bylo navrhnout některá opatření ke zvýšení efektivity profesní přípravy učitelů.
Anotace anglicky
Teaching practice is an important part of the teacher training. The concept of the practice often varies from the faculty to the faculty (and often even from the department to the department). This contribution aims to describe the current situation and partial results of three years of research conducted at the Department of Technical Education and Information Science of the Faculty of Education of Masaryk University in Brno. The aim of our study was to propose some changes to increase the effectiveness of the training of future teachers.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2021 16:19