FRIEDMANN, Zdeněk. K pedagogické praxi studentů učitelství - dílčí výsledky výzkumu (Teaching practice of students - partial results of research). In Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014. p. 35-38. ISSN 1214-0554.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K pedagogické praxi studentů učitelství - dílčí výsledky výzkumu
Name (in English) Teaching practice of students - partial results of research
Authors FRIEDMANN, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Media4u Magazine, p. 35-38, 4 pp. 2014.
Publisher Ing. Jan Chromý, Ph.D.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/14:00075295
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1214-0554
Keywords (in Czech) Technické předměty na základní škole, výuková praxe studentů učitelství, hospitace, vyučovací pokusy, reflexe praxe.
Keywords in English Primary school technical subjects; teaching practice; classroom observation; teaching trials; reflection on practice.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc., učo 733. Changed: 16/3/2015 12:11.
Abstract
Předmětová pedagogická (výuková) praxe je významnou součástí studia učitelství. Koncepce této praxe je na fakultách (a často i katedrách) vzdělávajících učitele odlišná. Příspěvek obsahuje popis stávající situace a dílčí výsledky tříletého výzkumu, který jsme prováděli na Katedře technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. Cílem naší práce bylo navrhnout některá opatření ke zvýšení efektivity profesní přípravy učitelů.
Abstract (in English)
Teaching practice is an important part of the teacher training. The concept of the practice often varies from the faculty to the faculty (and often even from the department to the department). This contribution aims to describe the current situation and partial results of three years of research conducted at the Department of Technical Education and Information Science of the Faculty of Education of Masaryk University in Brno. The aim of our study was to propose some changes to increase the effectiveness of the training of future teachers.
PrintDisplayed: 27/9/2021 09:08