SOJKA, Petr. Digital Mathematical Libraries in the Past, Present and Future (invited talk 8.10.2013, Informatics Colloquium, Masaryk University, Brno, CZ). In Informatics Colloquium. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digital Mathematical Libraries in the Past, Present and Future (invited talk 8.10.2013, Informatics Colloquium, Masaryk University, Brno, CZ)
Název česky Digitální matematické knihovny v minulosti, přítomnosti a budoucnu (zvaná přednáška 8.10.2013, Informatické kolokvium, Masarykova univerzita, Brno, CZ)
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Informatics Colloquium, 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW slides
Kód RIV RIV/00216224:14330/13:00075339
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky vyhledávání matematických formulí;TeX;EuDML;digitální knihovny;DML-CZ
Klíčová slova anglicky math-aware search;mathematics knowledge management;TeX;EuDML;digital libraries;DML-CZ
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 7. 10. 2014 10:38.
Anotace
Everyday usage of scholarly digital libraries radically changes. Libraries instead of metadata processing only move towards fulltext indexing, including handling of specific objects as mathematical formulae. Libraries offer new ways of content filtering, reference linking, automated classification, semantic similarity computations and bibliometrics. In the talk history of Digital Mathematical Libraries (DML) developments will be overviewed. Verified technologies will be shown on examples of the Czech Digital Mathematics Library DML-CZ and the European Digital Mathematics Library EuDML. Last but not least, current results and challenges for semantic processing, indexing and vizualization of big data in digital libraries will be shown.
Anotace česky
Každodenní způsob využívání digitálních knihoven odborného obsahu se radikálně mění. Knihovny místo zpracování samotných metadat přechází k analýze, indexování plných textů, včetně specifického zpracování částí jako jsou matematické formule. Knihovny nabízejí nové metody filtrování obsahu, zpracování referencí, automatické klasifikace, měření sémantické podobnosti či bibliometrik. V přednášce bude ukázán vývoj digitálních matematických knihoven (DML) a ověřených technologií pro ně vyvinutých na příkladech České digitální matematické knihovny DML-CZ a Evropské digitální matematické knihovny EuDML. V závěru budou představeny současné výsledky a výzvy pro sémantické zpracování, indexování a vizualizaci velkých dat v digitálních knihovnách.
Návaznosti
LA09016, projekt VaVNázev: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Akronym: ERCIM)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
250503, interní kód MUNázev: The European Digital Mathematics Library (Akronym: EuDML)
Investor: Evropská unie, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP)
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2019 02:08