LÍŠKA, Martin, Petr SOJKA and Michal RŮŽIČKA. Math Indexer and Searcher Web Interface: Towards Fulfillment of Mathematicians' Information Needs. In Stephen M. Watt, James H. Davenport, Alan P. Sexton, Petr Sojka, Josef Urban. Intelligent Computer Mathematics CICM 2014. Proceedings of Calculemus, DML, MKM, and Systems and Projects. LNAI 8543. Zurich: Springer International Publishing Switzerland, 2014. p. 444-448. ISBN 978-3-319-08433-6. doi:10.1007/978-3-319-08434-3_36.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Math Indexer and Searcher Web Interface: Towards Fulfillment of Mathematicians' Information Needs
Authors LÍŠKA, Martin (703 Slovakia, belonging to the institution), Petr SOJKA (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michal RŮŽIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition LNAI 8543. Zurich, Intelligent Computer Mathematics CICM 2014. Proceedings of Calculemus, DML, MKM, and Systems and Projects, p. 444-448, 5 pp. 2014.
Publisher Springer International Publishing Switzerland
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW preprint Springer link conference web
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00075378
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-319-08433-6
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08434-3_36
Keywords (in Czech) vyhledávací rozhraní; matematiku zohledňující vyhledávání; digitální matematické knihovny; kanonizace formulí; WebMIaS; MIaS; EuDML; MathML
Keywords in English search interface; math-aware search; digital mathematical library; formulae canonicalization; WebMIaS; MIaS; EuDML; MathML
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 27/4/2015 05:39.
Abstract
We are designing and developing a web user interface for digital mathematics libraries called WebMIaS. It allows queries to be expressed by mathematicians through a faceted search interface. Users can combine standard textual autocompleted keywords with keywords in the form of mathematical formulae in LaTeX or MathML formats. Formulae are shown rendered by the web browser on-the-fly for users’ feedback. We describe WebMIaS design principles and our experiences deploying in the European Digital Mathematics Library (EuDML). We further describe the issues addressed by formulae canonicalization and by extending the MIaS indexing engine with Content MathML support.
Abstract (in Czech)
Navrhujeme a vyvíjíme WebMIaS – webové rozhraní pro digitální matematické knihovny, které matematikům umožňuje dotazování pomocí facetového vyhledávacího rozhraní. Uživatelé mohou kombinovat textová klíčová slova (formulář pro zadávání je vybaven funkcí našeptávače) s matematickými výrazy zapsanými v jazyce LaTeX nebo MathML. Zadané formule jsou v reálném čase dekódovány a pro zpětnou vazbu uživateli zobrazeny přímo ve webovém prohlížeči. V článku jsou popsány návrhové principy WebMIaSu a naše zkušenosti s jeho nasazením v Evropské digitální matematické knihovně (EuDML). Dále jsou popsány problémy řešené kanonizací matematických formulí a rozšířením indexovacího systému MIaS o podporu Content MathML.
Links
LG13010, research and development projectName: Zastoupení ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (Acronym: ERCIM-CZ)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MUNI/A/0765/2013, interní kód MUName: Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (Acronym: SKOMU)
Investor: Masaryk University, Category A
250503, interní kód MUName: The European Digital Mathematics Library (Acronym: EuDML)
Investor: European Union
PrintDisplayed: 26/9/2023 02:41