ČEVELÍČEK, Michal, Jan ROUBAL a Roman HYTYCH. Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie. Psychoterapie. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 44-54. ISSN 1802-3983.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie
Název česky Využití formulace případu ve výuce a výcviku psychoterapie
Název anglicky Case formulation use in psychotherapy teaching and training
Autoři ČEVELÍČEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Jan ROUBAL (203 Česká republika, domácí) a Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychoterapie, Masarykova univerzita, 2014, 1802-3983.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00073615
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky formulace případu; psychoterapie; výcvik; výuka; integrace
Klíčová slova anglicky case formulation; psychotherapy; training; teaching; integration
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D., učo 203735. Změněno: 17. 12. 2014 13:54.
Anotace
Formulace případu je využívána nejen jako nástroj klinické praxe, ale také vzdělávání. Předložený text se zabývá možnostmi využití formulace případu jako součásti psychoterapeutických výcviků a univerzitní výuky psychologie a psychoterapie. Jsou zde popsány vzdělávací přínosy formulace případu a vzdělávací postupy navrhované autory odborné literatury. Následují dva příklady, které ilustrují využití formulace případu ve výuce a výcviku v České republice.
Anotace anglicky
Case Formulation is being used both as an instrument of clinical practice and education. The present text explores possibilities of Case Formulation use in psychotherapeutic trainings and university teaching of psychology and psychotherapy. Educational benefits of case formulation and specific teaching procedures are elaborated. The text concludes with two examples, both illustrating utility of Case Formulation in the practice of teaching and training in the Czech Republic.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 10:57