ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Online. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
Authors ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ
Edition Vydání druhé. Praha, 377 stran, 2014.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026206446
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21/11/2022 04:48.
PrintDisplayed: 24/4/2024 12:18