MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů
Authors MARTÍNKOVÁ, Jiřina.
Edition 2., zcela přeprac. a doplň. Praha, 2014.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024713564
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 14/12/2015 11:05.
PrintDisplayed: 18/9/2021 20:04